Начало

Природосъобразното земеделие започва да навлиза отново в средите на фермерските стопанства. Това са стопанства, в които машините се заменят от човешка работна ръка, а отровните химикали от биологичен тор. По този начин почвата се обогатява от развилите се микроорганизми в нея и земеделският добив е чист, съответно потребителите не поглъщат нищо вредно.

В повечето села в България жителите практикуват природосъобразното земеделие за собствени нужди през целия си живот и така запазват не само естествената структура на почвата в градините си, но и съдържанието на органичен материал в нея. Реколтата им е с превъзходни вкусови качества, а добивът изключително добър.

Натурална тор можем да получим чрез компостиране.  Това е естествен процес, при който растителните и животинските отпадъци изгниват, а разграждащите организми ги превръщат в хранителен хумус, който е лесно достъпен за растенията.

Ние сме тук, за да подпомогнем всички Вас, които подкрепяте природосъобразното земеделие и екологичното хранене.

Реклами